Stedenbouwkundige en territoriale studies

Het Bureau voor stedenbouwkundige en territoriale studies van IGRETEC begeleidt plaatselijke overheden en promotoren bij de uitvoering van hun project. We ontwerpen stedenbouwkundige en ruimtelijke ordeningsprojecten die voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in het nieuwe Wetboek van ruimtelijke ordening.

Wij besteden bijzondere aandacht aan elke wijziging in de wet- en regelgeving om onze klanten effectief bij elke stap te begeleiden.

Stedenbouwkundige en territoriale studies

COMPLETE DIENSTVERLENING

Werken met één aanspreekpartner die een complete dienstverlening biedt, is voor de klant en voor de partners een onmiskenbaar voordeel en heel gemakkelijk.

Voor het saneren van oude industrieterreinen, stortplaatsen en andere verontreinigde ondergronden kan IGRETEC instaan voor de herbestemmings- en herinrichtingsfases en dit – in stedenbouwkundige termen – van bij het ontwerp (In elke mate komt dit tegemoet aan de noden van de gemeenschap? Welke scenario’s zijn technisch haalbaar en economisch leefbaar?) tot de uitvoering (opstellen van lastenboeken, aanbesteding van de werken, toezicht op en follow-up van de uitvoering).

Wat de operationele inrichting betreft, biedt IGRETEC het volledige dienstengamma aan om te komen tot de herinrichting van een bedrijventerrein of de vernieuwing van een wijk: van de eerste ontwerpschetsen tot de definitieve oplevering van de werken.

IGRETEC is door het Waals Gewest al meer dan 15 jaar erkend als ontwerper op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Door de regelgevende ontwikkelingen op het vlak van leefmilieu en stedenbouw van heel dichtbij te volgen, blijft IGRETEC een referentieadviseur voor alle projectontwikkelaars in Wallonië.

Coordonnées

Leefmilieu en Stedenbouw
Tél : 071/20.28.51
@ : Departement-Env@igretec.com