Hydrologische studies

Het studiebureau voert alle nodige hydrologische en dimensioneringsstudies uit om huishoudelijke en industriële vloeistoffen te verzamelen, af te voeren of op te slaan.

Het maakt al meer dan 60 jaar algemene voorontwerpen voor waterdistributienetten die afgestemd zijn op de geografische omstandigheden, de woonomstandigheden en op de verbruiksgewoonten van de personen. Het onderzoekt en voert projecten uit voor aanvoer- en distributieleidingen en voor het uitrusten van waterreservoirs of watertorens. Een goed rendement van deze uitrustingen verzekeren en lekken voorkomen behoren ook tot zijn taken.

Wat de opvang- en afvoer van hemelwater betreft, stellen onze experts sinds 1985 algemene rioleringsplannen op en voeren ze studies uit over rioleringsnetten en de bijhorende voorzieningen. Het idee van natuurlijke stormbekkens (van 50 tot 15.000 m³) werd al in 1989 door onze technici uitgevonden.

Hydrologische studies

Sinds 2003 is IGRETEC de bevoorrechte partner van gemeenten en van de Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE) voor het uitwerken van PASH of saneringsplannen per onderstroomgebied en voor het ontwerpen en uitvoeren van prioritaire rioleringswerken.

Het studiebureau ontwerpt en realiseert werken of voorzieningen van welke aard en omvang ook die noodzakelijk zijn voor de opvang en de behandeling van afvalwater: collectornetwerken en pomp-, zuiverings- en ontwateringsstations.

IGRETEC dat opereert vanuit een mijnstreek, beschikt over ruime ervaring met het maken van inventarissen met het oog op sanering, instandhouding van oude burgerlijke bouwwerken (gewelven van waterlopen onder de slakkenbergen) of herstel van beschadigde voorzieningen.

Coordonnées

DIRECTIE PROJECTMANAGEMENT EN ADVIESBUREAU
Tel : 071/20.28.66
@ : bureau.etudes@igretec.com