21 gemeenten

Charleroi – Zuid-Henegouwen, onze regio

Als agglomeratie met bijna 500.000 inwoners geeft de regio Charleroi en Zuid-Henegouwen blijk van een verrassende economische veerkracht en een opmerkelijke culturele dynamiek. De regio die in Wallonië ligt, – één van de drie gewesten van het koninkrijk België – telt 21 gemeenten. De stad Charleroi vormt als grootste Waalse metropool en als voormalige bakermat van de industriële revolutie, de belangrijkste aantrekkingspool van deze innovatieve en ondernemende regio.

Charleroi en Zuid-Henegouwen : een regio waar u met uw project welkom bent, een regio met heel wat toeristische en culturele troeven, een uitnemende regio!

Onze regio onderscheidt zich door een grote complementariteit tussen het sterk verstedelijkte noordelijke deel en het meer landelijke en toeristische zuidelijke deel met Thudinië en de Laars van Henegouwen. Deze regio kan vandaag bogen op onmiskenbare troeven en succesverhalen zoals meerdere bedrijventerreinen waar gefocust wordt op nieuwe technologieën, internationaal vermaarde onderzoekscentra, de op één na grootste luchthaven van België, uitstekende opleidingscentra, creatieve en avantgardistische culturele instellingen, ongerepte toeristische sites en door de UNESCO erkend materieel en immaterieel erfgoed.

CHARLEROI – ZUID-HENEGOUWEN, ONZE REGIO