Projectmanagement

Of het nu gaat om projectmanagement of om veiligheids- en gezondheidscoördinatie, IGRETEC begeleidt u bij het realiseren van al uw vernieuwende en milieutechnische projecten.

Met IGRETEC beschikt u immers over een ervaren, bezielde en dynamische dirigent die het beste uit zijn team weet te halen en die erop toeziet dat iedereen zijn deel van de partituur juist en op tijd speelt om te komen tot een harmonieus project.

Bovendien hebt u door op uw bouwplaatsen met onze teams te werken tevens de garantie dat op geen enkel moment ook maar iets aan het toeval wordt overgelaten op het vlak van veiligheid en gezondheid. Uw risico’s zijn perfect onder controle!

Projectmanagement

Projectmanagement: de orkestratie van uw projecten, zonder valse noot

De projectmanager die een project bestelt en financiert, heeft niet altijd de tijd of de menselijke middelen om een werkmethode op te zetten die het mogelijk maakt om de uitvoering ervan efficiënt te managen. Om het verwachte resultaat binnen de vastgelegde termijn en binnen het budgettaire bestek te behalen, is de dagelijkse follow-up van de contacten met de verschillende partijen – administraties, experts, adviesbureaus, aannemers enz. – een must.

Als u in zee gaat met IGRETEC kunt u gebruikmaken van onze erkende ervaring op het vlak van projectmanagement!

We bieden u de volgende diensten aan:

  • gedelegeerd projectmanagement (management van het volledige project);
  • bijstand bij projectmanagement (management van een deel van het project naargelang de behoeften).

Naast deze taken kunnen we, naargelang de in kaart gebrachte behoeften en de specifieke omstandigheden, u bijstaan met juridisch advies, met advies op het vlak van milieu, architectuur en energie, met veiligheids- en gezondheidscoördinatie, met toezicht op de bouwplaats enz.

Door te putten uit de diverse en complementaire specifieke competenties die binnen de intercommunale aanwezig zijn, ziet IGRETEC toe op de perfecte coördinatie van de teams en op het strikt geregelde verloop van de werkzaamheden.

Een strikte en gestructureerde aanpak

De sterkte van het adviesbureau zit hem in de teamstructuur: een vaste aanspreekpartner, vaste medewerkers en waar nodig gespecialiseerde versterkingen. Dankzij het kwaliteitsmanagementsysteem en het geïntegreerde projectmanagementsysteem worden de kosten geraamd en beheerst en wordt de werklast op een evenwichtige en realistische manier verdeeld. De communicatie en de rapportering is bijzonder verzorgd, zowel binnen het team als naar de projectmanager. Onverwachte situaties, die op een bouwplaats onvermijdelijk zijn, hebben dan ook nauwelijks een impact op het verloop van de werkzaamheden.

Door te vertrouwen op IGRETEC beschikt u over een ervaren, bezielde en dynamische dirigent die het beste uit zijn team weet te halen en die erop toeziet dat iedereen zijn deel van de partituur juist en op tijd speelt om te komen tot een harmonieus project.

Coordonnées

DIRECTIE PROJECTMANAGEMENT EN ADVIESBUREAU
Tel : 071/20.28.66
@ : bureau.etudes@igretec.com