Aankoopcentrale energie

AANKOOPCENTRALE VOOR ENERGIE: GROTE BESPARINGEN VOOR OVERHEIDSINSTANTIES

De vrijmaking van de Waalse energiemarkt op 1 januari 2007 heeft een negatieve impact gehad op de financiën van steden en gemeenten:

  • verlies van inkomsten in verband met het gemeentelijke monopolie voor de verkoop van elektriciteit en gas;
  • de volatiliteit van de kosten voor elektriciteits- en gasverbruik.

In deze context heeft IGRETEC onderzoek verricht en een aankoopcentrale voor energie opgericht voor aangesloten steden en gemeenten en andere overheidsorganisaties (de provincie, OCMW’s, ziekenhuizen, politiezones enz.) in het kader van de IPFH (de zuivere financieringsintercommunale Henegouwen). Ze is de referentievennoot van ORES Assets, de intercommunale die het gemengde Waalse distributienetwerk voor elektriciteit en gas beheert, en verdedigt de belangen van de aangesloten steden en gemeenten in de energiesector. Ze is georganiseerd in sectoren als gevolg van eerdere fusies, wat verwarring over het vermogen uitsluit en het voortbestaan garandeert van de eigen manier van winstverdeling van elk van de voormalige zuivere financieringsintercommunales en tegelijk de autonome besluitvorming van elke sector in stand houdt).

Dit samenwerkingsverband, dat concreet gestalte krijgt in de vorm van groepsaankopen van elektriciteit en gas, heeft als doelstelling schaalvoordelen te verwezenlijken op het vlak van het beheer en de uitvoering van openbare aanbestedingen, maar ook om te komen tot een budgettaire stabiliteit voor het onderhandelbare gedeelte van de elektriciteits- en gasprijzen.

Aankoopcentrale energie

DAARENBOVEN …

Via groepsaankopen van elektriciteit en gas beheren we zowat 9000 leveringspunten die samen goed zijn voor ongeveer 200.000 facturen per jaar. Daarom doen we een beroep op beheersoftware.

Deze software werd ter beschikking gesteld van de leden van de aankoopcentrale voor energie via een internetplatform. Alle informatie in verband met het elektriciteits- en gasverbruik wordt daarop gecentraliseerd, ongeacht de energieleveranciers die de uitgeschreven groepsaankopen winnen.

Regelmatig worden nieuwe functies aangeboden om:

  • een beter beeld van zijn verbruik te krijgen. Kennis van de verbruiksprofielen is immers een essentiële stap naar rationeel energiegebruik en laat toe om besparingen te realiseren, in het bijzonder door afwijkingen op te sporen;
  • technische data over de sites te verwerken om benchmarks in te voeren;
  • de uitgaven te begroten;
  • het verbruik te volgen door de meterstanden manueel in te voeren;
  • het verbruik te normaliseren naargelang de graaddagen;
  • de energiesignatuur van een site weer te geven;
  • een uitgebreid kadaster van het patrimonium bij te houden aan de hand van de leveringspunten voor elektriciteit en gas.

Tot slot kunnen ‘views’ worden opgemaakt om te voldoen aan de vraag van beheerders naar financiële, budgettaire en technische gegevens.

Coordonnées

ENERGIEDIENSTEN, INSTANTIES EN CONTROLE MOTOREN
Tél : 071/20.28.17
@ : cae@igretec.com