Stedenbouw en leefmilieu

Milieustudie

Het gaat om een onafhankelijk onderzoek naar milieuaspecten dat zich in aanbevelingen vertaalt.

 • Voor de overheid is het een waardevol hulpmiddel bij de besluitvorming. 
 • Voor de promotor staat het synoniem voor garantie en meerwaarde. 
 • Voor de omwonenden en derden is het een waardevol vulgariserend instrument dat inzicht verschaft.

Een milieustudie leidt voor iedereen tot een beter project vanuit een optiek van duurzame ontwikkeling.

Al naargelang de situatie hebben we het over milieueffectenrapporten, milieueffectenonderzoeken of milieurapporten. Verschillende termen die naar een gemeenschappelijke multidisciplinaire aanpak verwijzen.

IGRETEC IS DOOR HET WAALS GEWEST AL MEER DAN 15 JAAR ERKEND ALS:

 • Bureau voor milieueffectenrapporten (voor ALLE projectcategorieën).

Stedenbouw en leefmilieu

EEN MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Ongeacht het project onderzoekt een team experts met gespecialiseerde competenties en complementaire profielen alle mogelijke gevolgen of wisselwerking op het vlak van mobiliteit, lucht, water, lawaai, landschap, energie, bodem enz.

De ‘milieudeskundigen’ van IGRETEC zijn gespecialiseerd in:

 • milieuchemie (vervuiling, karakterisering enz.);
 • milieufysica (hydraulica, modellering, dimensionering, lawaai, hydrologie enz.);
 • milieubiologie (fauna, flora enz.);
 • mobiliteit;
 • landschap;
 • stedenbouw (ruimtelijke bestemming, bouwkundige organisatie);
 • energie, onder meer hernieuwbare (wind, biomethaan enz.).

Naargelang de aard van het project doen ze een beroep op de nodige specifieke competenties binnen IGRETEC of daarbuiten. Die filosofie laat hen toe om – met behulp van partners – ook in de andere gewesten van het land op te treden.

Door de regelgevende ontwikkelingen op het vlak van leefmilieu en stedenbouw van heel dichtbij te volgen, blijft IGRETEC een referentieadviseur voor alle projectontwikkelaars in Wallonië.

Coordonnées

Leefmilieu en Stedenbouw
Tel : 071/20.28.51
@ : Departement-Env@igretec.com