Sanering

SANERINGSPLANNEN – PASH

In het Waals Gewest is het beheer van stedelijk afvalwater (ook wel huishoudelijk afvalwater genoemd) vastgelegd in PASH of saneringsplannen per onderstroomgebied. De PASH-kaarten kunnen op de SPGE-website worden geraadpleegd. Hierop zijn de gebieden aangeduid die vallen onder een gemeenschappelijk, individueel of tijdelijk saneringsstelsel.

  • Gemeenschappelijk saneringsstelsel

Dit betreft agglomeraties waar het huishoudelijk afvalwater wordt opgevangen en behandeld door Organismes d’Assainissement Agréés (OAA of erkende saneringsinstellingen).

  • Autonoom saneringsstelsel

Het gaat om woningen waar het huishoudelijk afvalwater met een individueel zuiveringssysteem wordt behandeld dat door de eigenaars zelf wordt beheerd.

  • Tijdelijk saneringsstelsel

Dit betreft zones waar het stelsel nog niet is vastgelegd.

  • Belastingen

De belastingen die bij deze drie stelsels horen, zijn vastgelegd:

  • op de website van SPGE;
  • in de praktijkgids uitgegeven door AQUAWAL.

Sanering

VERGUNNINGEN EN MACHTIGINGEN

Als OAA moet IGRETEC in de volgende gevallen worden geraadpleegd:

  • aanvraag tot aansluiting op een afvalwatercollector: iedere aansluiting op een door IGRETEC beheerde afvalwatercollector, moet gepaard gaan met een machtiging afgeleverd door IGRETEC;
  • aanvraag om af te wijken van de verplichte aansluiting: in enkele specifieke gevallen mag het afvalwater van een woning door een individueel zuiveringsstation worden gezuiverd in plaats van op de riolering te worden aangesloten;
  • vraag om advies in verband met het lozen van industrieel afvalwater: het lozen van afvalwater dat geen huishoudelijk afvalwater is (m.a.w. wanneer de belasting groter is dan 100 inwonerequivalenten of wanneer het afvalwater gevaarlijke stoffen bevat), moet het voorwerp uitmaken van een vraag om advies aan het OAA, voor een aanvraag voor een milieuvergunning wordt ingediend.

Daarnaast moet iedere aansluiting op een riool het voorwerp uitmaken van een machtigingsaanvraag bij de betrokken gemeente.

WETGEVING

De belangrijkste wetgeving inzake de sanering van stedelijk afvalwater is de volgende:

Coordonnées

DIRECTIE EXPLOITATIE ZUIVERINGS- EN ONTWATERINGSINSTALLATIES
Chaussée de Charleroi 401 6061 Montignies-sur-Sambre
Tel : 071/20.01.00
@ : OAA-exploitation@igretec.com