Energiediensten

Via haar energiediensten verruimt IGRETEC zijn roeping als ‘economische ontwikkelaar’ tot die van ‘investeerder’ voor plaatselijke energieprojecten die ten goede komen aan de steden en gemeenten die deel uitmaken van de arrondissementen van Charleroi en Thuin.

Energiediensten

INVESTERINGEN OP HET VLAK VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE

De energiediensten die IGRETEC de steden en gemeenten van sector 3 voorstelt, maakt het mogelijk om nieuwe middelen aan te bieden om de energie-efficiëntie van hun vastgoedpatrimonium te verbeteren. De doelstelling is de Europese, federale en gewestelijke normen te halen om het energieverbruik te beheersen.

Het principe is het volgende: IGRETEC speelt de rol van derde-investeerder door gebruiksklare oplossingen aan te bieden om de energie-efficiëntie van de verschillende gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Het terugverdieneffect zit voor een deel in de energie die wordt bespaard. Een van de voordelen van deze dienstverlening is dat deze vorm van financiering geen gevolgen heeft voor de kredietwaardigheid van de steden en de gemeenten.

De investeringen kunnen met alle aspecten van rationeel energieverbruik in gebouwen te maken hebben: isolatie, verwarmingsinstallaties en installaties voor de productie van sanitair warm water, verlichting, verluchting, de productie van hernieuwbare energie enz.

Coordonnées

ENERGIEDIENSTEN, INSTANTIES EN CONTROLE MOTOREN
Tel : 071/20.23.03
@ : services.energetiques@igretec.com