Milieuvergunningen

Van bij zijn oprichting begeleidt de Milieuafdeling ondernemingen bij het aanvragen van hun milieuvergunning of gecombineerde vergunning in het Waals Gewest voor zowel klasse 2-inrichtingen (aanvraagformulier) als klasse 1-inrichting (aanvraagformulier en milieueffectenrapport).

Milieuvergunningen

Wij hebben dus ruime ervaring met het opstellen van dossiers voor het aanvragen van vergunningen en met de administratieve begeleiding van deze dossiers.

Elke jaar regelen we tussen 10 en 20 aanvragen voor milieuvergunningen of gecombineerde vergunningen.

Coordonnées

Leefmilieu en Stedenbouw
Tél : 071/20.28.51
@ : Departement-Env@igretec.com