Stabiliteit

Stabiliteit: stevige en harmonieus aangepaste constructies

De Afdeling Stabiliteit van IGRETEC voert zowel voor eigen als externe realisaties de volgende audits en studies uit: 

  • stabiliteit van gebouwen of burgerlijke bouwwerken;
  • constructies van metaal, gewapend beton, voorgespannen beton, mix van staal en beton, hout;
  • kleine kunstwerken (bruggen, spuien, kleine tunnels, heel specifieke collectoren);
  • renovatie van gebouwen en monumenten.

Deze beroepsactiviteit nam een aanvang bij IGRETEC door realisaties waaraan de particuliere sector zich niet waagde omdat ze te gevaarlijk of te risicovol waren (herstelling van kerken of van zeer oude gebouwen, renovatie van gemeentehuizen of scholen die tijdens de werken in gebruik bleven), of omdat ze te specifiek waren (watertorens, zwembaden enz.).

Stabiliteit

Een antwoord op creatieve uitdagingen en technische vereisten

Voor de Afdeling Stabiliteit bestaat de uitdaging erin om de creatieve wensen van de architect te rijmen met de specifieke vereisten van speciale technieken. Een gebouw moet perfect esthetisch en goed uitgerust zijn, maar moet ook voldoen aan de normen op het vlak van klimatologische (wind, sneeuw, seismische verschijnselen) of exploitatietechnische overbelasting.

Vanuit die optiek is het samenbrengen van deze technische en creatieve competenties in één geïntegreerd adviesbureau een uitermate belangrijke troef. De stabiliteitsexperts geven rechtstreeks aan de klant of in overleg met de architecten en de speciale technieken advies over de haalbaarheid van een project. De keuze van materialen en technieken, de kosten en de uitvoeringstermijnen worden nauwkeurig in kaart gebracht.

De ingenieurs en technici doen hierbij een beroep op geavanceerde reken- of basis tekensoftware en op programma’s voor het tekenen van wapeningen en ontwerpen zo nodig eigen rekenbladen. Hun nauwgezette kennis van de Belgische en Europese normen wordt regelmatig bijgespijkerd via webinars, seminars en specifieke opleidingen.

Uiteindelijk geniet de klant van een perfect geïntegreerde, esthetische geslaagde vastgoedrealisatie, die is uitgerust met de modernste en intelligentste uitrustingen, met de garantie dat het bouwwerk de meeste extreme belastingen aankan.

Coordonnées

DIRECTIE PROJECTMANAGEMENT EN ADVIESBUREAU
Tel : 071/20.28.66
@ : bureau.etudes@igretec.com