Sanering van oude industrieterreinen

Vanuit de bekommernis om zorgvuldig met de beschikbare gronden om te springen, heeft IGRETEC samen met haar gemeenten een prioritair programma uitgewerkt om de nog aanwezige oude industrieterreinen in onze regio te saneren en te herinrichten. Dit met de bedoeling om gesaneerde terreinen opnieuw in gebruik te nemen, vaak met een nieuwe bestemming.

Sanering van oude industrieterreinenZo heeft het voormalige terrein van het staalverwerkende bedrijf Hainaut-Sambre plaats gemaakt voor het multimodale platform van Charleroi-Châtelet; Bois du Cazier heeft een nieuwe bestemming gevonden als museum en recreatiedomein; de oude steenkoolwinning van Roton is nu een microbedrijventerrein. Samen met andere studiebureaus heeft IGRETEC een herwaarderingsplan uitgewerkt voor het oude industriebekken in de Sambervallei gedurende de periode 2010-2015.

Onderdeel van dit plan is onder meer het grootschalige project voor de Oostpoort van de regio, beter gekend onder de naam Ecopole. Op de oevers van de Samber komt op het grondgebied van de gemeenten Farciennes en Aiseau-Presles een centrum voor duurzame ontwikkeling op basis van schone technologieën, recycling, gebruik van bijproducten, sanering, hernieuwbare energie en ecoproducten. Alle ondernemingen die de filosofie van duurzame ontwikkeling in hun processen aanhangen, vinden hier een specifieke plek waar ze welkom zijn.

Al deze realisaties of projecten wijzen op een langetermijnvisie en op de systematische bereidheid om waar en wanneer mogelijk, systematisch opnieuw werkgelegenheid te creëren, vanuit een multidisciplinaire visie op de ontwikkeling van de regio.

Coordonnées

Leefmilieu en Stedenbouw
Tél : 071/20.28.51
@ : Departement-Env@igretec.com