Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

Veiligheids- en gezondheidscoördinatie: permanente bewaking van veiligheid en gezondheid

Een bouwplaats is een ruwe omgeving die heel wat gevaren voor bouwvakkers inhoudt. IGRETEC past de regels voor veiligheid op de bouwplaats dan ook altijd zonder compromissen toe.

De teams hebben zich snel en vlot aan de wetgeving van 2001 over de coördinatie van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen kunnen aanpassen.

Iedere opdrachtgever die een bouwwerk laat bouwen, aanpassen, uitbreiden of renoveren, is wettelijk verplicht om preventieve maatregelen te nemen en om op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TMB) het advies van een veiligheids- en gezondheidscoördinator in te winnen.

Die laatste kan met zijn ruime kijk en langetermijnvisie en op basis van een nauwgezette risicoanalyse maatregelen voorstellen om het gebouw gedurende zijn volledige levensduur van bij het ontwerp tot de afbraak te beveiligen. 

Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

EEN ALLESOMVATTENDE EN GRONDIGE ANALYSE

De veiligheids- en gezondheidscoördinatoren van IGRETEC houden bij hun analyse rekening met:

  • de veiligheid van iedereen (omwonenden, bouwvakkers, gebruikers, onderhoudspersoneel, externe partijen, hulpdiensten enz.);
  • Toegankelijkheid en verkeer (optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur, bepalen van de toegankelijkheid, allerhande connecties enz.);
  • bepaling van de geschikte plaats voor functies (werkplaatsen, kantoren, opslagruimtes enz.);
  • beveiliging van de werkplekken (collectieve of individuele beschermingsmiddelen, gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten enz.);
  • gebruik van materieel en materialen (juiste uitrustingen, in orde met de regelgeving, veiligheidskaart, vervanging van gevaarlijk materieel en gevaarlijke producten enz.);
  • afvalbeheer (asbest, bouwafval enz.).

Ze baseren zich op een reeks regelgevende (het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier) of ‘eigen’ instrumenten om de werkzaamheden van de aannemers in goede banen te leiden. Dit beperkt het risico op verstoringen of werkonderbrekingen op de bouwplaats door arbeidsongevallen.

Naast hun kwalificerende basisopleidingen hebben ze allemaal de wettelijke opleiding niveau A gevolgd waardoor ze op de grootste bouwplaatsen aan de slag kunnen. Ze schaven hun kennis echter voortdurend bij door de nieuwste preventietechnieken op de voet te volgen.

Door te vertrouwen op IGRETEC voor uw bouwplaatsen, hebt u de garantie dat op het vlak van veiligheid en gezondheid op geen enkel ogenblik ook maar iets aan het toeval wordt overgelaten. Uw risico’s zijn perfect onder controle.

Coordonnées

DIRECTIE PROJECTMANAGEMENT EN ADVIESBUREAU
Tel : 071/20.28.66
@ : bureau.etudes@igretec.com