Onze waarden

Door de geschiedenis is IGRETEC een geïntegreerde organisatie waar meer dan 300 vrouwen en mannen (van wie meer dan de helft ingenieurs, architecten en hoogopgeleide technici zijn) in een dertigtal functiegebieden actief zijn, ten dienste van administraties, ondernemingen of burgers.

Elke menselijke organisatie wordt echter gekenmerkt door de waarden die alle leden delen zoals doelstellingen, gemeenschappelijke belangen of passies.

Binnen IGRETEC zijn WAARDEN de gemeenschappelijke basis voor onze organisatie en onze ontwikkeling. Die basis moet stroken met de strategie van de organisatie, maar ze moet ook worden gecommuniceerd en gedeeld met alle medewerkers.

Alle noodzakelijke impulsen om onze taken (waarom?) tot een goed einde te brengen voor ons doelpubliek (voor wie?) mogen enkel van binnen de organisatie komen.

Om al die uitdagingen aan te gaan, moeten we ons onmisbaar maken, moeten we een referentie zijn: we moeten altijd de besten zijn.

Om onze strategische doelstellingen te halen, is het cruciaal dat we dezelfde taal spreken. Voor die gemeenschappelijk taal putten we uit onze eigen waarden die we iedere dag moeten verdedigen:

INTEGRITEIT

Aangegane afspraken nakomen. Eerlijk handelen ten opzichte van klanten, vennoten, aannemers, dienstverleners, leveranciers, medewerkers en collega’s;

VERANTWOORDELIJKHEID

Volledig instaan voor de gevolgen van onze handelingen ten opzichte van klanten, vennoten, aannemers, dienstverleners, leveranciers, ondernemingen, medewerkers, collega’s en de omgeving;

SOLIDARITEIT

Solidair zijn, los van taken, functies en hiërarchische posities.