Comité voor strategische ontwikkeling

Comité voor strategische ontwikkelingHet Comité voor strategische ontwikkeling van de regio Charleroi/Zuid-Henegouwen is een plek voor informatie-uitwisseling, beraad, actie en promotie met betrekking tot de strategische ontwikkeling van dit gebied. Zijn hoofddoelstelling is de drijvende kracht te zijn achter de ontwikkeling op bovengemeentelijk niveau door richtsnoeren te geven en belangrijke ondersteuning te bieden bij structurele projecten voor deze regio op verschillende vlakken: economische ontwikkeling, opleiding, mobiliteit, communicatie enz.

In het Comité voor strategische ontwikkeling zetelen leden uit de economische wereld, uit vakbondsorganisaties en uit plaatselijke politieke overheidsinstanties. Bovendien hebben prominenten uit de regio Charleroi en Zuid-Henegouwen die op gewestelijk, gemeenschappelijk of federaal niveau een ministerpost bekleden, de facto een zitje in het Comité. De samenstelling van het Comité wordt tot slot vervolledigd met meerdere vaste genodigden van belangrijke instellingen uit onze regio. IGRETEC, de intercommunale voor de economische ontwikkeling van de regio Charleroi en Zuid-Henegouwen, staat in voor het secretariaat en de technische ondersteuning van het Comité.

Promotiebrochure voor de regio Charleroi en Zuid-Henegouwen: Charleroi/Zuid-Henegouwen, uitnemende regio. Als agglomeratie met bijna 500.000 inwoners geeft de regio Charleroi en Zuid-Henegouwen blijk van een verrassende economische veerkracht en een opmerkelijke culturele dynamiek.

Coordonnées

Comité voor strategische ontwikkeling
Tel : 071/79.73.28
@ : info@notreregion.be
http://www.notreregion.be